Autoryzowany Dealer Toyoty Concept+ Sp. z o.o.
Al. gen. Wł. Andersa 591, 43-300 Bielsko Biała, tel. 033 / 819 00 45, fax. 033 / 818 87 89
NIP: 547-19-49-930 REGON: 072745095

Strona Główna | Mapa Serwisu | Cenniki | KontaktTOYOTA numer 1 według rankingu niezawodności TÜV 2011


Programy Flotowe


BIS Gwarancja Serwisowa


Części i akcesoria

Posiadamy zintegrowany system zarządzania
Środowiskiem zgodny z normą
ISO 14001:2004

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby
 

Tytuł projektu:
"Udział firmy CONCEPT Sp. z o.o. w europejskich targach ratownictwa medycznego w Fulda (Niemcy) jako wystawca"

Beneficjent: CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Aleja Generała Władysława Andersa 591, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

Wartość projektu: 101 626,00 PLN;
wartość dofinansowania: 49 980,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby
 

Tytuł projektu:
"Rozszerzenie zakresu usług w autoryzowanym serwisie TOYOTA kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy CONCEPT Sp. z o.o. z Bielska-Białej"

Beneficjent: CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Aleja Generała Władysława Andersa 591, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

Wartość projektu: 265.551,30 PLN;
wartość dofinansowania: 130.599,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby
 

Tytuł projektu:
"Wprowadzenie nowoczesnych usług diagnostyki pojazdów szansą rozwoju firmy CONCEPT Sp. z o.o. z Bielska-Białej"

Beneficjent: CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Aleja Generała Władysława Andersa 591, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

Wartość projektu: 192.187,21 PLN
Wartość dofinansowania: 94.518,30 PLN